Antalya Haberleri

Afet risk azaltma planı hazırlık toplantısı

Afet risk azaltma planı hazırlık toplantısı

Antalya’da afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Afet Risk Azaltma Planının hazırlanmasının şehrimiz için oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Dünyamız; doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkisinin arttığı bir çağı yaşamakta. Bunun sebepleri olarak birçok faktör sayılabilir. Hızlı ve düzensiz kentleşme, hızlı nüfus artışı, iklim değişiklikleri bunların başında gelmektedir. Bu faktörler toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına karşı tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditlerle baş etmenin en temel prensibi, tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı önlemleri almaktır. Böylece toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesi her daim mümkün olabilecektir.” diye konuştu.

Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklim özellikleriyle afetlerden çok fazla etkilenen bir konumda yer aldığını söyleyen Vali Yardımcısı Ateş, “ Yakın zamanda yaşadığımız İzmir depremi ve Elazığ depremi bizleri derinden üzdü. Bu depremlerde maalesef ki birçok vatandaşımızı kaybettik, şehirlerimizin altyapısı ciddi manada zarar gördü. Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim yerleri oluşturmak ve ‘afetlere dirençli toplum’ hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması oldukça önemlidir. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir.” dedi.

İl Afet Risk Azaltma Planının, ilimiz için mevcut tehlikelerden hareketle, olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağını planlayacağını belirten Vali Yardımcısı Ateş, “İl Afet Risk Azaltma Planı genel olarak ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ve izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşacaktır. İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlıkları kapsamında; kapsayıcılığı arttırmak için farklı alan ve sektörlerden, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin çalışmalarda aktif olarak yer almasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tüm paydaşlar tarafından üretilen ve plan hazırlıklarında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge, çalışma ve verinin ilgililerce paylaşılması azami önem ve hassasiyet arz etmektedir.” diye konuştu

Antalya için İl Afet Risk Azaltma Planının 30 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanması gerektiği bildirildi. Plan hazırlıkları sırasında tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının gerekli desteği vermeleri bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir